ტელეფონი :

(+995) 514 756688

მისამართი :

ბათუმი , ბარათაშვილის #12

ელ.ფოსტა :

info@diem.ge

გამოყენებული ტექნოლოგიები

• Laravel        • MySQL

• API             • SQL

• jQuery        • Ajax

• Bootstrap    • CSS

• PHP            • HTML

 

პროექტი ემსახურება ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარებას, მასში არსებული სხვადასხვა ობიექტების/ დაწესებულებების პოპულარიზაციას ფართო აუდიტორიისათვის. „პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის (EU) დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით „ჭკვიანი სოფლების“ (Smart Villages) კონცეფციის დანერგვის ფარგლებში.

დამკვეთი

SmartKeda

შესრულების დრო

2020-12-25 - 2021-01-25

პროექტის ნახვა

www.smartkeda.ge

პროდუქტი

Web