ტელეფონი :

(+995) 514 756688

მისამართი :

ბათუმი , ბარათაშვილის #12

ელ.ფოსტა :

info@diem.ge

და აი ისიც 🤗 Smart Keda

ჩვენს მიერ შესრულებული კიდე ერთი პროექტი. www.smartkeda.ge 👨‍💻 🤝 Keda Leader • ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი - LAG პროექტი ემსახურება ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარებას, მასში არსებული სხვადასხვა ობიექტების/ დაწესებულებების პოპულარიზაციას ფართო აუდიტორიისათვის.

„პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის (EU) დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით „ჭკვიანი სოფლების“ (Smart Villages) კონცეფციის დანერგვის ფარგლებში.